Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2018 19:28

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία Τώρα, στην αίθουσα αναχωρήσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου, ο μαθηματικός - Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ντίνος Κορδώσης, ξεναγεί την ΟΜΆΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ, στην προσωπική του συλλογή με ακριβή αντίγραφα πρωτότυπων αρχαίων

Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία Τώρα, στην αίθουσα αναχωρήσεων του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου, ο μαθηματικός - Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ντίνος Κορδώσης, ξεναγεί την ΟΜΆΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΊΑΣ, στην προσωπική του συλλογή με ακριβή αντίγραφα πρωτότυπων αρχαίων μηχανισμών