Σάββατο, 13 Ιανουάριος 2018 19:42

"Άστρονομικές ανακαλύψεις στην Αναγέννηση" Τώρα στο Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, με το Σπύρο Σβερκούνο, φυσικό (ms στην αστρονομία).

"Άστρονομικές ανακαλύψεις
"Άστρονομικές ανακαλύψεις στην Αναγέννηση" Τώρα στο Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου, με το Σπύρο Σβερκούνο, φυσικό (ms στην αστρονομία).