Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2012 07:46

Δανεισμός

Κάθε κάτοικος του Νομού Κορινθίας μπορεί προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης.