Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2014 08:02

Εργαστήρι διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη γλώσσα για μετανάστες

Tώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου...
...Εργαστήρι διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη γλώσσα για μετανάστες.
Είναι το 2ο εργαστήρι διδακτικής της Ελληνικής γλώσσας ως δεύτερη/ξένη γλώσσα με στοιχεία από τη Μοντεσοριανή εκπαίδευση σε ομάδα ενηλίκων μεταναστών. Το σεμινάριο " Προσαρμογή της Μοντεσοριανής Μεθοδολογίας στη Γλωσσική Εκπαίδευση Ενηλίκων", διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ Montessori Methodology in Language Training for adults".
Εκπαιδεύτρια, η κυρία Μαρινέλα Ντούρη.

Περισσότερα:http://www.hcc.edu.gr/el/programmes-for-students-for-teachers/greek-as-a-foreign-language/282