Τρίτη, 25 Νοέμβριος 2014 20:04

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

Πυλαρινού 84, Τ.Κ. 20100, Τηλ.: 2741028048

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 17:00-19:00

Στάσις και Αρχή: Θεωρία εμφυλίων πολέμων και ηγεμονικής πολιτικής στον Θουκυδίδη.

Με τον Βασίλειο Βερτουδάκη, Λέκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, 19:00-21:00

Οικονομική Επιστήμη, Ορθολογισμός και Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Με τον Χάρη Βλάδο, Δρ Οικονομικών Επιστημών, Λέκτορα στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, 10:00-12:00

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή της Ελλάδας.

Με τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, Eπίκουρος καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας, τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, 12:00-14:00

Δημήτρη Χατζή, «Ο Σιούλας ο ταμπάκος: το έπος, το δράμα και η γενεαλογία ενός γύφτου».

Με την Αγγέλα Καστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Με προεγγραφή, στη βιβλιοθήκη