Τρίτη, 25 Αύγουστος 2015 11:38

“Locus Est”. Δραματοποιημένη αφήγηση του ποιήματος του Οβιδίου “ Ηχώ και Νάρκισσος ”. Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 Χώρος: ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου Συντελεστές: Πρό...

“Locus Est”. Δραματοποιημένη αφήγηση του ποιήματος του Οβιδίου “ Ηχώ και Νάρκισσος ”. Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 Χώρος: ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου Συντελεστές: Πρό...
“Locus Est”. Δραματοποιημένη αφήγηση του ποιήματος του Οβιδίου “ Ηχώ και Νάρκισσος ”. Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 Χώρος: ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου Συντελεστές: Πρό...