Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2017 21:21

6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βασιλείου 70 μαθητές, οι γονείς τους, οι δάσκαλοι τους, ο πατήρ Δημήτριος και άλλοι παρευρισκόμενοι, μας ...απορρόφησαν τόσο με το ενδιαφέρον τους για την αστρονομία που ξεχάσαμε τις φωτογραφικές μηχανές στη θήκη τους. Ήταν μι

6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγ.
6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βασιλείου 70 μαθητές, οι γονείς τους, οι δάσκαλοι τους, ο πατήρ Δημήτριος και άλλοι παρευρισκόμενοι, μας ...απορρόφησαν τόσο με το ενδιαφέρον τους για την αστρονομία που ξεχάσαμε τις φωτογραφικές μηχανές στη θήκη τους. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά και ακολουθεί υπέροχη φιλοξενία εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων! Ευχαριστούμε θερμά!