Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018 18:22

Η Αστρονομική εικόνα της ημέρας (APOD): Αψίδες, Αστρικοί πίδακες, και κρουστικά κύματα κοντά στο αντικείμενο NGC 1999 (07 Μαρτίου 2018 Mar 07) Εικόνα: Mark Hanson https://apod.nasa.gov/apod/ap180307.html Επεξήγηση: Αυτή η εκπληκτική σειρά από νεφελώματα κ

Η Αστρονομική εικόνα της
Η Αστρονομική εικόνα της ημέρας (APOD): Αψίδες, Αστρικοί πίδακες, και κρουστικά κύματα κοντά στο αντικείμενο NGC 1999 (07 Μαρτίου 2018 Mar 07) Εικόνα: Mark Hanson https://apod.nasa.gov/apod/ap180307.html Επεξήγηση: Αυτή η εκπληκτική σειρά από νεφελώματα και αστέρια εντοπίζεται περίπου δύο μοίρες νότια από το περίφημο αστρικό βρεφοκομείο που σχηματίζει το νεφέλωμα του Ωρίωνα (Μ42). Η περιοχή αφθονεί από γεμάτα ενέργεια, νεαρά αστέρια που παράγουν αστρικούς πίδακες και εκροές που ωθούν το περιβάλλον υλικό σε ταχύτητες εκατοντάδων χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο. Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί φωτεινά κρουστικά κύματα γνωστά ως αντικείμενα Herbig-Haro (HH). Για παράδειγμα, το υπέροχο, ρέον τόξο ακριβώς δεξιά του κέντρου που καταγράφεται ως HH 222, και ονομάζεται επίσης νεφέλωμα καταρράκτης. Βλέποντας κάτω από το νεφέλωμα αυτό, το αντικείμενο HH 401 έχει ένα διακριτό σχήμα κώνου. Το φωτεινό γαλαζωπό νεφέλωμα κάτω και αριστερά του κέντρου είναι το αντικείμενο NGC 1999, ένα σκονισμένο νέφος που αντανακλά το φως από ένα μεταβλητό αστέρι το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό του. Ολόκληρο αυτό το …κοσμικό σκηνικό εκτείνεται πάνω από 30 έτη φωτός, κοντά στην άκρη του συστήματος Μοριακών νεφών του Ωρίωνα, περίπου 1.500 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Πηγές: : https://apod.nasa.gov/…/18…/NGC1999_Hanson_960_annotated.jpg https://www.hansonastronomy.com/bio/ Starship Asterisk* • APOD Discussion Page http://asterisk.apod.com/discuss_apod.php?date=180307 Astronomy Picture of the Day (APOD) #APOD