Σάββατο, 24 Φεβρουάριος 2018 20:07

Τα πάντα στο Σύμπαν διέπονται από μαθηματικούς κανόνες και λόγους. Άρα αν κατανοήσουμε τις αριθμητικές και μαθηματικές σχέσεις, τότε θα κατανοήσουμε τη δομή του σύμπαντος. "- Τα πάντα είναι αριθμός! ( Αυτός έφα ) " / Πυθαγόρας, 580 - 496π.Χ " Γεωμετρία κα

Τα πάντα στο Σύμπαν
Τα πάντα στο Σύμπαν διέπονται από μαθηματικούς κανόνες και λόγους. Άρα αν κατανοήσουμε τις αριθμητικές και μαθηματικές σχέσεις, τότε θα κατανοήσουμε τη δομή του σύμπαντος. "- Τα πάντα είναι αριθμός! ( Αυτός έφα ) " / Πυθαγόρας, 580 - 496π.Χ " Γεωμετρία και Σύμπαν" με το μαθηματικό Παναγιώτη Λέκκα, τώρα στο Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου