Κανονισμοί Βιβλιοθήκης-Όροι Δανεισμού

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται απαραίτητα με την επίδειξη της κάρτας μέλους.Τα βιβλία δανείζονται μέχρι και για 20 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης (ακόμα και τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για δύο ακόμη φορές (10 ημέρες κάθε φορά, σύνολο άλλες 20 ημέρες),εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη.Τα περιοδικά δανείζονται για 6 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μια φορά για 3 μέρες επιπλέον(εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη).

Πρόστιμα για έντυπο υλικό

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει τον δανεισμό του υλικού της σε άτομα που χρωστούν τεκμήρια και γενικώς δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας της,πάντα στην κατεύθυνση διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της προς το αναγνωστικό κοινό και της προστασίας των συλλογών της.

Αντικατάσταση χαμένου βιβλίου και περιοδικού

Οι αναγνώστες οφείλουν να επιστρέψουν το υλικό που δανείστηκαν στην κατάσταση που το δανείστηκαν,χωρίς να προκαλέσουν οποιαδήποτε φθορά.Σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας βιβλίου ή περιοδικού,ο αναγνώστης οφείλει να το αποκαταστήσει με τον ίδιο τίτλο.

Όροι δανεισμού ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ

Η βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή από βιντεοταινίες (VHS) και DVD που μπορείτε να δανειστείτε για 3 ημέρες.Ο αναγνώστης ειναι υποχρεωμένος να γυρίζει την ταινία στην αρχή, πριν την επιστρέψει στην Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση αργοπορημένης επιστροφής της βιντεοταινίας η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει τον δανεισμό του υλικού της. Ανανέωση του δανεισμού δε γίνεται.

Προτάσεις αγοράς υλικού

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση για τον εμπλουτισμό της συλλογής της.Η τελική επιλογή γίνεται από το αρμόδιο τμήμα των παραγγελιών ανάλογα με τις ανάγκες τησ Βιβλιοθήκης.

Συμπεριφορά αναγνωστών μέσα στη Βιβλιοθήκη

Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση ησυχίας στο αναγνωστήριο και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και η συμμόρφωση στις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου.

-Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών και ποτών στους χώρους της βιβλιοθήκης.

-Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

-Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση αναγνωστών σε χώρους της Βιβλιοθήκης(υπόγεια) χωρίς τη συνοδεία υπαλλήλου αυτής.

 

Όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι 13 ετών μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης μόνο με την παρουσία των γονέων τους,οι οποίοι θα λάβουν γνώση του κανονισμού λειτουργίας

Πρόσθετες υπηρεσίες

Προς το παρόν η Βιβλιοθήκη παρέχει:

"Δωρεάν πρόσβαση στο Internet

"Χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος, μέχρι δέκα (10) σελίδες για κάθε αναγνώστη.