Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 00:02

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς κι είχε τρεις γιους, δυο έξυπνους, που τα ’ξεραν όλα κι όλα τα μπορούσαν, κι έναν τρίτο, που δεν μιλούσε πολύ κι ήταν αθώος κι απλοϊκός κι όλοι τον φώναζαν Αγαθούλη.

Κάποτε γέρασε ο βασιλιά κι ένιωσε πως χάνει τις δυνάμεις του και το τέλος του φτάνει. …