Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2016 19:27

Rossini «Smiramis»

Στις 5 Μαΐου 1826 η Mουσική Εταιρεία της Γενεύης οργάνωσε κονσέρτο για την οικονομική ενίσχυση των επαναστατημένων Ελλήνων. Μεταξύ άλλων ακούστηκε η εισαγωγή από την όπερα του Rossini «Smiramis»