Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 13:01

Ευχαριστούμε ΚΙ.Κ.Π.Ε. ! Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων, πρόσφατα εμπλουτίστηκε με 302 νέους τίτλους βιβλίων, εξαιρετικού περιεχομένου και ποικίλων θεματικών ενδιαφερόντων. Πρόκ

Ευχαριστούμε ΚΙ.Κ.Π.Ε. ! Η
Ευχαριστούμε ΚΙ.Κ.Π.Ε. ! Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, τμήμα του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων, πρόσφατα εμπλουτίστηκε με 302 νέους τίτλους βιβλίων, εξαιρετικού περιεχομένου και ποικίλων θεματικών ενδιαφερόντων. Πρόκειται για μεγάλη δωρεά εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.)*. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, επιθυμεί να ευχαριστήσει δημόσια το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. για την εκ μέρους του δωρεά. Με την ενέργειά του αυτή συμβάλει σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης. Ο εμπλουτισμός της συλλογής της με βιβλία αποδεδειγμένα καλών εκδόσεων και ξεχωριστά από άποψη θεματολογίας και ποιοτικού περιεχομένου αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου της Βιβλιοθήκης να παραμείνει μια πλούσια και συνάμα δημιουργική πηγή γνώσης.