Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2018 00:42

Χαίρε Διόνυσε, Αιγοβόλε, Αμπελοφύτωρα, Άνθιε, Βουγενή, Ηδυπότη, Θαλλοφόρε, Θυρσομανή, Λύσιε, Σταφυλίτη... «Εμπρός Διθύραμβε!» * με την Ε΄και Στ΄τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου * Βιωματική γνωριμία με τον διονυσιακό Διθύραμβο. Ένα από τα αρχαιογν

Χαίρε Διόνυσε, Αιγοβόλε,
Χαίρε Διόνυσε, Αιγοβόλε, Αμπελοφύτωρα, Άνθιε, Βουγενή, Ηδυπότη, Θαλλοφόρε, Θυρσομανή, Λύσιε, Σταφυλίτη... «Εμπρός Διθύραμβε!» * με την Ε΄και Στ΄τάξη του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου * Βιωματική γνωριμία με τον διονυσιακό Διθύραμβο. Ένα από τα αρχαιογνωστικά προγράμματα που σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕ.Π.Α.Π.) Δήμου Κορινθίων για 6η συνεχή χρονιά και πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχ. Κορίνθου.Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους.