Σάββατο, 10 Μάρτιος 2018 23:41

#forEBEr «Κυριακή. Θε μου σ’ ευχαριστούμε δέξου μας σαν πρόβατα στην αγκαλιά σου απολωλότα πολύ αμαρτήσαμε Κύριε, πολύ αδικήσαμε σαν άπιστοι θρηνούμε για τα επίγεια αγαθά μας λησμονήσαμε την αιωνίαν Άνοιξη του Παραδείσου στον Οίκο σου δεόμεθα συγχωρηθήναι

#forEBEr «Κυριακή. Θε μου σ’
#forEBEr «Κυριακή. Θε μου σ’ ευχαριστούμε δέξου μας σαν πρόβατα στην αγκαλιά σου απολωλότα πολύ αμαρτήσαμε Κύριε, πολύ αδικήσαμε σαν άπιστοι θρηνούμε για τα επίγεια αγαθά μας λησμονήσαμε την αιωνίαν Άνοιξη του Παραδείσου στον Οίκο σου δεόμεθα συγχωρηθήναι ημάς σήμερα Κυριακή τας εντολάς σου ενθυμούμενοι μη μας εγκαταλείψεις Θε μου, εις στο σκότος της αβύσσου (Άλλωστε, λίαν προσφάτως, προσεφέραμεν εις αρμοδίων εντολάς υπείκοντες, τον οβολόν μας διά την αναστήλωσιν του Ιερού Ναού Σου» Μ. Αναγνωστάκης,10 Μαρτίου 1925 - 23 Ιουνίου 2005, «Τα ποιήματα», Νεφέλη